2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2016-2017
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Ανθρώπινα δικαιώματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το Σχολείο μας είναι μια νεοσύστατη σχολική μονάδα της Δυτικής Θεσ/νίκης, η οποία λειτούργησε για πρώτη χρονιά το σχολικό έτος 2010-2011 .Το δυναμικό του Σχολείου μας αγγίζει τους 240 μαθητές και τους 18 οργανικά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη της λειτουργίας του ως σήμερα έχει καταφέρει να επιλύσει σημαντικά προβλήματα από την άποψη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού , αλλά το όραμά μας δεν σταματά εδώ. Φιλοδοξούμε να κινητοποιήσουμε τους μαθητές μας, ώστε -πέρα από την παρεχόμενη γνώση- να ασχοληθούν ενεργά με θέματα που άπτονται της καθημερινής ζωής και των αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό και στο Σχολείο μας εκπονούνται πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα και λαμβάνουν χώρα διάφορες δράσεις κάθε έτος. Με τη σκέψη αυτή ενταχθήκαμε το 2013 και στο Πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία", το οποίο φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε για πολλά χρόνια ακόμη._

Διεύθυνση: 
Παπανικολή 42
564 30 Σταυρούπολη