2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Σχολική Αυλή
2014-2015
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ταυγέτου 60 & Πλασσώβ 8
111 41 Γαλάτσι