2ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Σχολική Αυλή
2014-2015
Ενέργεια
Σχολική Αυλή
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κτήμα Μακρυκώστα
15123 Μαρούσι