2ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2004

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κ. Φόρου 15
822 00 Βροντάδος Χίου