2ο Δημοτικό Σχολείο Σίνδου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μ. Αλεξάνδρου 74
57400 Θεσσαλονίκη