2ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λεωφ. Ειρήνης 74
481 00 Πρέβεζα