2ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
2011
2014
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2006
Θέματα: 
2005-2006
Νερό
2006-2007
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2007-2008
Σχολική Αυλή
2008-2009
Νερό
2011-2012
Νερό
2012-2013
Νερό
Απορρίμματα
2013-2014
Νερό
Απορρίμματα
Litter Less
2014-2015
Litter Less
2016-2017
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Litter Less
2017-2018
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2018-2019
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές
2019-2020
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές
2020-2021
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2021-2022
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Άγιος Στέφανος
852 00 Κάλυμνος