2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1997
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ανατολής 6
153 51 Παλλήνη