2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Νερό
2014-2015
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λεωφ. Μαραθώνος 196
190 05 Νέα Μάκρη