2ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αριστοτέλους 2
196 00 Μάνδρα Αττικής