2ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 3
61100 Κιλκίς