2ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας "Έλλη Αλεξίου"

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2011
Έτος Εγγραφής: 
1998
Θέματα: 
1999-2000
Απορρίμματα
2000-2001
Νερό
2008-2009
Απορρίμματα
2009-2010
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Σαπφούς 50
176 76 Καλλιθέα