2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αρκαλοχώρι
703 00 Αρκαλοχώρι Ηρακλείου