2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Κρήτης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002
2004
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

 Το 2ο Δ Σ Αγίου Νικολάου, ιδιαίτερα κατά τα τρία τελευταία σχολικά έτη, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τον Σύλλογο Γονέων, έχει δομήσει τον σχεδιασμό του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να  :

Να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από μια βιωματική διαδικασία

Να αναπτύσσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην παγκόσμια κοινότητα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των 17 παγκόσμιων στόχων.

Πιο συγκεκριμένα :   με δράσεις Erasmus+, eTwinning,  δημιουργία προγράμματος Erasmus KA210  και τεσσάρων διαφορετικών προγραμμάτων Etwinning με μέλη από όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες συνεργασία με ελληνικά κι  ευρωπαϊκά σχολεία καθώς και τη συνεργασία με φορείς όπως το Bravo Schools,  το Ίδρυμα Λασκαρίδη, την Unesco, το  European School Radio, το δίκτυο προσκόπων στοχεύουν στην ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών.

 

Διεύθυνση: 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 78
0
72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου