2ο 6/Θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Θάσου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Litter Less
2017-2018
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Thassos
64004 ΘΑΣΟΣ