1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Αειφόρο Σχολείο
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το πρόγραμμα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Διεύθυνση: 
Μακεδονίας 23 & Πελοποννήσου,
18121, Κορυδαλλός