1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Σίνδου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2014-2015
Απορρίμματα
Litter Less
2015-2016
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Επέκταση Σίνδου
574 00 Σίνδος