4ο Νηπιαγωγείο Κισάμου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Σχολική Αυλή
2015-2016
Αειφόρο Σχολείο
2016-2017
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Σχολική Αυλή
2019-2020
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2020-2021
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2021-2022
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2022-2023
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κίσαμος Χανίων
73400 Χανιά