1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
Έτος Εγγραφής: 
2001
Θέματα: 
2001-2002
Νερό
2005-2006
Νερό
2006-2007
Νερό
Απορρίμματα
2009-2010
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 15
Τίμιος Σταυρός
74100 Ρέθυμνο