1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Νερό
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα 2018-2020

Erasmus +2020-2023 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Διεύθυνση: 
Παπαβασιλείου 37
19003 Αθήνα