1ο Γυμνάσιο Μαρκoπούλου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2021
Θέματα: 
2021-2022
Νερό
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Κλιματική Αλλαγή

Τα νέα του Σχολείου μας

10.12.2023

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Etwinning "Healthier, happier together" δημιούργησαν αφίσες και συνεργάστηκαν με τη Γαλλία και Ισπανία για την υγιεινή διατροφή. Πραγματοποιήθηκε από ειδικούς ενημέρωση για την υγιεινή διατροφή και παρουσίαση σε εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.

22.7.2023

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία μας.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Είναι ένα erasmus plus πρόγραμμα.Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία.Επισκεφθήκαμε την Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και ανταλλα΄ξαμε ιδέες και εμπειρίες.

Δημιουργήσαμε το οικοκώδικά μας. Μελετήσαμε τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.  Επίσης επισκεφθηκαμε την Ακρόπολη και μελετήσαμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην Ακρόπολη με τη βοήθεια ειδικού.

15.6.2022

Καθαρισμός παραλίας Χαμολιάς στα πλαίσια της εικονικής κινητικότητας erasmus στη Γαλλία.

Παρουσίαση για τη μόλυνση των πλαστικών στις ελληνικές ακτές

καθαρισμός παραλίας

Παιδαγωγική ομάδα

Β.Δογάνη, Μ.Μουσέτη, Κ.Πλιάτσικα, Ε.Σχίζα, Διευθύντρια Μ.Δανοχρήστου

 

Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα 2018-2020

Erasmus +2020-2023 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Διεύθυνση: 
Παπαβασιλείου 37
19003 Αθήνα