1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Σχολική Αυλή
2010-2011
Νερό
2010-2011
Σχολική Αυλή
2011-2012
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αλεξάνδρου Παπάγου 23
17343 Άγιος Δημήτριος