1ο Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2019
Θέματα: 
2019-2020
Νερό
Αειφόρο Σχολείο
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2022-2023
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Μετακινήσεις - μεταφορές
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ι. Ράλλη 6 & Τατοΐου
14452 Μεταμόρφωση