1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
2024
Έτος Εγγραφής: 
2018
Θέματα: 
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
2020-2021
Απορρίμματα
2021-2022
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2022-2023
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

1ο ΔΣ Αναβύσσου
Διεύθυνση: 
Λ. Καραμανλή 109
19013 Ανάβυσσος