1ο Δημοτικό Σχολείο Βερμίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
2016
2019
2022
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Απορρίμματα
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα
Litter Less
2014-2015
Litter Less
2016-2017
Απορρίμματα
Litter Less
2017-2018
Απορρίμματα
Ανθρώπινα δικαιώματα
2018-2019
Κλιματική Αλλαγή
2019-2020
Ενέργεια
Απορρίμματα
Κλιματική Αλλαγή
2020-2021
Απορρίμματα
Κλιματική Αλλαγή
2021-2022
Απορρίμματα
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
53070 Κομνηνά