1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2009-2010
Νερό
2010-2011
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2011-2012
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
37002 Σκιάθος