1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο
2017-2018
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ακάδαντα 1
26333 Πάτρα