1ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2004
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Χώρα Νάξου
843 00 Νάξος