1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Καθηγητή Τριανταφυλλίδη Μανώλη 1
56122 Θεσσαλονίκη