1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Ενέργεια
Απορρίμματα
2009-2010
Νερό
2010-2011
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
2011-2012
Νερό
Απορρίμματα
2012-2013
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Δημάρχου Ρέλιου
19500 Λαύριο