1ο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Ζακύνθου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Βάνατο
29100 Ζάκυνθος