1ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2020
Θέματα: 
2020-2021
Νερό
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο μας βρίσκεται στη Σητεία Κρήτης. Είναι ένα σχολείο με περίπου 130 μαθητές. Λειτουργεί τμήμα ένταξης καθώς επίσης και τμήμα ΖΕΠ. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στο παρελθόν έχουμε υλοποιήσει σχετικά προγράμματα και ευελπιστούμε μέσω του δικτύου Eco Schools να αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη προκειμένου να βελτιώσουμε τη στάση μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Διεύθυνση: 
Γαβριήλ Αρκαδίου 1
72300 Σητεία