1ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Κασσάνδρειας

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Θέματα: 
2011-2012
Νερό
Απορρίμματα
2014-2015
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κασσάνδρεια
63077 Κασσάνδρεια