1ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
2014
Έτος Εγγραφής: 
2003
Θέματα: 
2003-2004
Ενέργεια
2009-2010
Ενέργεια
2011-2012
Νερό
Litter Less
2012-2013
Απορρίμματα
Litter Less
2013-2014
Απορρίμματα
Litter Less

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Σπύρου Μερκούρη 20
11634 Αθήνα