1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Θέματα: 
2010-2011
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Β. Γεωργίου 29
Δέλτα Εχεδώρου
570 08 Θεσσαλονίκη