16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2011
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Ενέργεια
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2009-2010
Ενέργεια
Νερό
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Εθνικής Αντιστάσεως 35
41335 Λάρισα