14ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Νερό
Ενέργεια
Αειφόρο Σχολείο
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
2023-2024
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Θάλασσες και Ακτές
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το 14ο Νηπιαγωγείο Χανίων βρίσκεται στην οδό Ουέλινγκτον 25 στην περιοχή της
Νέας Χώρας στην πόλη των Χανίων του Δήμου Χανίων.  Στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται περιβαλλοντικά προγράμματα που αντανακλούν τις προσπάθειες εκπαιδευτικών και μαθητών για την αειφορική διαχείριση του σχολείου και την αλλαγή νοοτροπίας για τη διαμόρφωση μιας οικολογικής συνείδησης, διαδικασία που επιδιώκεται να ξεκινήσει στην τάξη και να επεκταθεί στην τοπική κοινωνία.

Διεύθυνση: 
Ουέλινγκτον 25
73131 Χανιά