145ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
Έτος Εγγραφής: 
2016
Θέματα: 
2016-2017
Απορρίμματα
2017-2018
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
2018-2019
Απορρίμματα
2019-2020
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
ΤΡΑΛΛΕΩΝ & ΩΡΩΠΟΥ
11142 ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ