141ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Ενέργεια
Κλιματική Αλλαγή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο μας βρίσκεται στην περιοχή Αγιος Ελευθέριος στην Αθήνα. Είναι συστεγαζόμενο με το 39ο Δημ. Σχολείο Αθηών. Φοιτούν συνολικά 450 μαθητές. Ανήκει στα Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων και υλοποιούνται πολλές δράσεις που αφορούν μαθητές και γονείς.

Διεύθυνση: 
ΑΧΑΡΝΩΝ 399 &ΤΣΟΥΝΤΑ
11143 ΑΘΗΝΑ