13ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2000
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Λουκίδου Θάλειας 3
163 41 Ηλιούπολη