13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
1999
2002

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Νηλέως 1
341 00 Χαλκίδα