138ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2012
Θέματα: 
2012-2013
Απορρίμματα
2013-2014
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κυκλώπων 6
118 52 Αθήνα