11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Νερό
Απορρίμματα
2015-2016
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκης 71
18546 Πειραιάς