11ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2006

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Ζήνωνος και Προμηθέως
122 41 Αιγάλεω