Ταΐστρες Πουλιών

Κατασκευάσαμε αυτοσχέδιες  ταΐστρες πουλιών, σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο, με ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε κανένα πουλί να μη μείνει νηστικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τις τοποθετήσαμε στην αυλή του Σχολείου. Η δράση μας είχε στόχο να μάθουμε να προστατεύουμε τα πουλιά και να φροντίζουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε όπως και την μεγάλη αξία που έχει η  ανακύκλωση.

Συγγραφέας: 
Ηλίας Τουτσογλίδης