Περιβαλλοντικά Προβλήματα

Συζητήσαμε για τα χιλιάδες πλοία που κυκλοφορούν καθημερινά  στις θάλασσες και τους ωκεανούς παγκοσμίως και μάθαμε ότι μπορούν  αυτά να προκαλέσουν  περιβαλλοντικά ατυχήματα τα οποία δύσκολα αντιμετωπίζονται ακόμα και σήμερα.

Μια μόλυνση από πετρελαιοκηλίδα είναι ένα ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε μια θάλασσα και ν’ αποβεί  καταστροφική για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Ενημερωθήκαμε ότι οι άνθρωποι έχουν βάλει κανόνες  οι οποίοι πρέπει να τηρούνται για ν’ αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη τα οποία οδηγούν σε ρύπανση των θαλασσών. Είδαμε φωτογραφίες με  πουλιά εγκλωβισμένα σε μολυσμένα νερά να παλεύουν να πετάξουν. Κάναμε και το πείραμα «Καθαρισμός της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδα» και είδαμε πόσο δύσκολο είναι ν αντιμετωπιστεί μία τέτοια μόλυνση.

 

 

Συγγραφέας: 
damilakoukat