Παραμύθι: "Τα πουλιά και ο κυνηγός"

Εμπνευσμένο από τους φίλους μας τα πουλιά το παραμύθι  "Τα πουλιά και ο κυνηγός" που υπαγόρευσαν και εικονογράφησαν οι μαθητές του τμήματος Ν2 του νηπιαγωγείου μας. Καλή Ανάγνωση!

Συγγραφέας: 
nipkitsi