Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Τα νήπια μετά από συζήτηση, παρουσίαση εποπτικού υλικού (εικόνες, video,βιβλία, παραμύθια) προσπάθησαν να ζωγραφίσουν τις συνέπειες στη φύση από την κλιματική αλλαγή.

Συγγραφέας: 
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ