Με δημιουργική διάθεση

Ξεκινώντας το 2024 νέες ιδέες δίνουν αφορμή για διαφορετικές οικολογικές δημιουργίες. 

    Πλέον τα ανακυκλώσιμα υλικά τα βρίσκουμε στους χώρους που κυκλοφορούμε έξω και γύρω από το σχολείο κάνοντας γνωστή τη δράση μας.

 

Συγγραφέας: 
Vasiliki76