Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, οι Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεις του σχολείου μας, επισκέφτηκαν το διώροφο λεωφορείο του Κινητού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, μαθαίνοντας βιωματικά τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης.

Συγγραφέας: 
Ελισάβετ Αθανασιάδου