Κάδος ανακύκλωσης τηγανόλαδου

Εγκαταστάθηκε στον χώρο του σχολείου μας κάδος ανακύκλωσης τηγανόλαδου. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των μαθητών προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο συλλογής συλλογής του τηγανόλαδου καθώς για τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου κάδου. Παράλληλα επιτεύχθηκε ενημέρωση των γονέων ώστε να συνδράμουν σε αυτήν την κίνηση.

Συγγραφέας: 
elkouva